METAL - WIEM
HURTOWNIA STALI
ATESTOWANE WYROBY HUTNICZE
www.metal-wiem.com.pl

CENTRALA GDYNIA

ul. Handlowa 23
81-061 Gdynia
tel. (058) 783 38 08, fax 623 68 47


Metal Wiem Centrala w Gdyni